2564 2

     วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา15.00-16.00 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดราชบุรี เข้าทำการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นำโดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข​ จังหวัดราชบุรี​เข้า,ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ทางโรงเรียนได้รับการแนะนำและชี้แนะแนวทางเพื่อให้การดำเนินการด้านการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยถูกต้องตาม 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระหว่างการเปิดภาคเรียนช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)