2564 4

     8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียน​ดรุ​ณา​ราชบุรี​วิเทศ​ศึกษา​ได้เปิดเรียนแบบ​Onsite​และOnline เป็นอาทิตย์​ที่​ 2​ แล้ว​ ซึ่งพบว่ามีนักเรียนมีความพร้อมมาเรียน​ Onsite​ เพิ่มขึ้น​ จากอาทิตย์​แรกมา​เรียนจำนวน​ทั้งสิ้น​ 325 คน​ ส่วนอาทิตย์​นี้​ จำนวนทั้งสิ้น​ 462 คน ดังนั้น​ นอกเหนือจากมาตรการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย​จากเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ตามมาตรการ 6​ หลักและ​ 6​ เสริม​ที่ได้ปฏิบัติ​อย่างเคร่งครัด​แล้ว​ โรงเรียนได้จัดทำฉากกั้นในโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวันตามล็อคที่มีฉากกั้น​ 1คน/ล็อคเพื่อความปลอดภัย​สำหรับทุกคน โรงเรียน​ดรุ​ณา​ราชบุรี​วิเทศ​ศึกษา​ขอขอบคุณ​ผู้ปกครอง​ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจในการบริหารงานด้านมาตรการ​เฝ้าระวังของโรงเรียนเป็นอย่าดีครับ