2564 5

     โรงเรียน​ดรุ​ณา​ราชบุรี​วิเทศ​ศึกษา​ ได้ดำเนินการ​ตามมาตรการความปลอดภัย​ในสถานศึกษา​ระหว่างการเปิดภาคเรียน​ช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ตามมาตรการ​ 6​ มาตรการ​หลัก​ 6​ มาตรการ​เสริมและ​ 7​ มาตรการ​เข้มสำหรับสถานศึกษา​ (โรงเรียน​ ไป-กลับ)​ อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด  ซึ่งหนึ่งในมาตรการ​ที่สำคัญ​นั้นคือ​ การตรวจ​และการสุ่มตรวจ​ATK​ทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาตลอดทั้งวัน ผลการตรวจและการการสุ่มตรวจของทุกคนที่เกี่ยวข้องมีผลปลอดเชื้อ​ (Negative) ขอบคุณ​ผู้ปกครอง​ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ คณะกรรมการ​ติดตาม​และป้องกัน​เชื้อไวรัสโคโร​นา​ 2019 โรงเรียน​ดรุณ​า​ราชบุรี​วิเทศ​ศึกษา