2564 6

     19 พฤศจิกายน 2564 เทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564  สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้เห็นความสำคัญของประเพณีไทย โดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ โดยทางโรงเรียนมีภาพบรรยากาศกิจกรรมการทำกระทงของนักเรียน ระดับชั้นประถม และมัธยม ทาง on-site และ on-line มาให้ชมกันค่ะ