152

     ภาพบรรยากาศแห่งความสุขและความชื่นชมยินดี ที่พระกุมารได้บังเกิดมา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าให้กับนักเรียน นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกันมาก เทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งการให้ "ยิ่งให้ก็ยิ่งเป็นสุข" ขอให้นักเรียนเป็นผู้ให้ที่ดี เรียนรู้ที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ นักเรียนก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะครับ ขอพระกุมารอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับ Merry Christmas and Happy New Year 2019