169

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาพบรรยาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของความรัก ซึ่งแม่มีให้กับลูก ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมในงานเป็นจำนวนมากกว่าทุกๆปี ลูกมีความสุขกันทั่วหน้า แม่ก็มีความสุขกันทั่วหน้าเช่นกัน ไปชมภาพบรรยากาศซึ่งปนความน่ารัก กันเลยครับ