Get Adobe Flash player

ประเมินโรงเรียน

       โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้สมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านอาจารย์วิมลพร พันธุมนตรี ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม และท่านอาจารย์อำพร อมรรัตน์ เมื่อวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากร ให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 และพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันโลก และเป็นผู้นำด้านการศึกษาในระดับประเทศต่อไป โดยเกณฑ์การตรวจประเมินมีดังนี้

1.ผลสัมฤทธิ์ O-NETสูงกว่าระดับประเทศ ทุกวิชา และทุกระดับชั้น
2.ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน CEFR โดยแบบทดสอบของสถาบัน Oxford และ TOEIC
3.ความพร้อมและความสามารถด้านเทคโนโลยีในระบบการศึกษา ยุค 4.0
4.นักเรียน และบุคลากร มีจิตสาธารณะ
5.สถานศึกษา และบุคลากร มีความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0
ฯลฯ

ปฏิทินโรงเรียน

ตุลาคม 2561

OCTOBER 2018

1-3 ต.ค.61 - ประถม - มัธยม สอบปลายภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

4-23 ต.ค.61 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

13 ต.ค.61 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

15 ต.ค.61 - หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

23 ต.ค.61 - วันปิยมหาราช

               - ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรม Teacher reps. for Choulalongkorn Memorial day

24 ต.ค.61 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2561    

 

พฤศจิกายน 2561

NOVEMBER 2018

7 พ.ย.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้กับนักเรียน อ.1-3

8-9 พ.ย.2561 กิจกรรมโครงการธารน้ำใจ ระดับชั้น ม.ปลาย

-เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.5-ม.3

13 พ.ย.2561 ทัศนศึกษาวัดขนอนหนังใหญ่ อนุบาล 3

14-15 พ.ย.2561 English Day G.1-12

16 พ.ย.2561 English Day kindergarten

22 พ.ย.2561 กิจกรรมวันลอยกระทง

26-27 พ.ย.2561 แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพวิทยา

 

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

02789108
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
551
399
2253
6427
26054
2789108
Your IP: 54.234.228.78
Server Time: 2018-12-15 21:42:03